Τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθηνών, που εκλέχτηκαν στις αρχαιρεσίες που έγιναν την 28/1/2001 είναι:

Κων/νος Αρ. Παπακίτσος Πρόεδρος
Παναγιώτης Κ. Αηδόνης Αντιπρόεδρος
Ευαγγελία Κ. Καπέλη Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Β. Καπέλης Ταμίας
Βασίλειος Δ. Καρύδης Ειδ. Γραμματέας
Γεώργιος Κ. Κοτσίνης Μέλος
Ιωάννης Δ. Πολύζος Μέλος

Τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθηνών, που εκλέχτηκαν στις αρχαιρεσίες που έγιναν την 19/2/2003 είναι:

Χρήστος Γ. Χριστοδούλου Πρόεδρος
Ευάγγελος Γ. Φλούδας Αντιπρόεδρος
Ευαγγελία Κ. Καπέλη Γ.Γραμματέας
Δήμητρα Α. Χαλκιά Ταμίας
Ευάγγελος Ν. Μαυροπάνος Ειδ.Γραμματέας
Δημήτριος Κ. Καπέλης Μέλος
Γεώργιος Κ. Κοτσίνης Μέλος

Τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθηνών, που εκλέχτηκαν στις αρχαιρεσίες που έγιναν την 13/2/2005:

Χριστοδούλου Χρήστος Πρόεδρος
Κοτσίνης Γεώργιος Αντιπρόεδρος
Σαλούρου Αντωνία Γεν. Γραμματέας
Κώστας Ευάγγελος Ταμίας
Παππάς Χρήστος Ειδικός Γραμματέας
Καπέλης Δημήτριος Μέλος
Φίλος Γεώργιος Μέλος

Τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας Αγναντιτών Αθηνών, που εκλέχτηκαν στις αρχαιρεσίες που έγιναν την 18/2/2007:

Χριστοδούλου Χρήστος Πρόεδρος
Ζάχος Χαρίλαος Αντιπρόεδρος
Σαλούρου Αντωνία Γεν. Γραμματέας
Κώστας Βασίλειος Ταμίας
Θανάση Ζωή Ειδικός Γραμματέας
Κοτσίνης Γεώργιος Μέλος
Φίλος Γεώργιος Μέλος