Η Αδελφότητα

Την 1η Ιουλίου 1928, συνήλθε η πρώτη Γενική Συνέλευση των 41 ιδρυτικών μελών της Αδελφότητά μας, η οποία ψήφισε το Καταστατικό λειτουργίας της και ανέδειξε το πρώτο Δ.Σ. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Δημήτριος Γ. Χαλκιάς

Γενικός Γραμματέας: Αριστείδης Γ. Σκουληκαρίτης

Μέλη: Γεώργιος Κ. Αγόρος, Βασίλειος Δ. Μπάκος, Χρήστος Κ Αηδόνης, Κων/νος Γ. Τσαγκαρογιάννης και Δημήτριος Γ. Στέργιος.

Το Πρωτοδικείο Αθηνών με την 5947/18-8-1928 απόφασή του, αναγνώρισε την Αδελφότητά μας «υπό την επωνυμίαν ΄Αδελφότης Αγναντιτών΄ ως Σωματείον Αλληλοβοηθητικόν».

Την 31-5-1977 το Δ.Σ. κυκλοφόρησε το 1ο φύλλο της Εφημερίδας μας με τίτλο ΄ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ΄. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 136 φύλλα. Η Εφημερίδα μας έχει 1500 συνδρομητές απανταχού της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό.

Tο 1991 η Αδελφότητά μας αποφάσισε την έκδοση βιβλίου με τίτλο ΄ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ΄ με συγγραφέα το χωριανό μας κ. Στέφανο Μιχ. Φίλο, συνταξιούχο Εκπαιδευτικό-Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης και με περιεχόμενο «Ιστορική αναδρομή-Εσωτερική συγκρότηση και κοινωνική δομή του χωριού-Λαογραφική παράδοση-Γενεαλογικά δέντρα». Ο ίδιος συγγραφέας εξέδωσε το βιβλίο ΄ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΟΧΩΡΙΑ΄.

Το 1995 η Αδελφότητά μας, με δωρεές και συνδρομές μελών της, απέκτησε ιδιόκτητο γραφείο στην οδό Σοφοκλέους 33, 5ος όροφος και το 1996 εξέδωσε τον ‘ΟΔΗΓΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΓΝΑΝΤΙΤΏΝ ΑΡΤΑΣ’ με φροντίδα του κ. Στεφάνου Μιχ. Φίλου.

Το 1999 το Δ.Σ. συγκρότησε Χορευτική ομάδα με παιδιά από ηλικίας 3 ετών μέχρι 14άρων.

Τα τελευταία χρόνια η Αδελφότητά μας, με όση οικονομική δυνατότητα έχει, που ας σημειωθεί προέρχεται αποκλειστικά από τις εισφορές των μελών της και τους συνδρομητές της Εφημερίδας μας, ενισχύει έργα υποδομής που γίνονται στο χωριό μας με πρωτοβουλία τοπικών Συλλόγων ή ιδιωτών.

Η Αδελφότητα Αγναντιτών Αθηνών είναι μέλος της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ και της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.