Ποιοι είμαστε

Πρόεδρος: Κώστας Ευάγγελος
Αντιπρόεδρος: Λεμονιάς Χρήστος
Ταμίας: Νάτσης Ανδρέας
Γενικός Γραμματέας: Φίλος Γεώργιος
Μέλος: Καπέλη Δήμητρα
Μέλος: Ζάχος Χαρίλαος
Μέλος: Αηδόνη Σταυρούλα

Αναπληρωματικοί:
Παππάς Χριστόφορος
Κοτσίνης Γεώργιος