Ποιοι είμαστε

Πρόεδρος: Κώστας Ευάγγελος του Βασιλείου
Αντιπρόεδρος: Λεμονιάς Χρήστος του Αχιλλέα
Ταμίας: Νάτσης Ανδρέας του Χριστοφόρου
Γενικός Γραμματέας: Φίλος Γεώργιος του Λάμπρου
Μέλος: Καπέλη Δήμητρα του Γεωργίου
Μέλος: Ντερτιμάνης Χριστόφορος του Λεωνίδα
Μέλος: Χριστοβασίλης Ιωάννης του Στέφανου

Αναπληρωματικοί:
Κακοσίμου Αικατερίνη του Παναγιώτη
Κωστάκης Αργύρης του Ευάγγελου