Ιστορικές Ρίζες

Σε αρκετές εκατοντάδες χρόνια προ Χριστού τοποθετούνται χρονολογικά από ειδικούς της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, στην οποία παραδόθηκαν τα ελάχιστα ευρήματα (σιδερένια όπλα κλπ), που συμπτωματικά αποκαλύφτηκαν από γεωργούς της περιοχής. Αν κάποτε η Αρχαιολογική Υπηρεσία αποφασίσει να κάνει ανασκαφές σε σημεία της περιοχής που παρουσιάζουν αρκετές ενδείξεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (και είναι πολλά), είναι πολύ πιθανόν να βρεθεί προ εκπλήξεων. Οι αρχαίοι Αθαμάνες είναι σίγουρο ότι κατοικούσαν και στις διάφορες περιοχές των σημερινών Τζουμέρκων. Δεν αποκλείεται να κατοικούσαν και στα Άγναντα.