• ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

    Η Άγναντα στην επανάσταση του ’21

    Το κάψιμο της Άγναντας Στέφανου Φίλου, «ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ» Ο χωριανός μας Στέφανος Φίλος στο μνημειώδες έργο του «ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ» αναφέρεται ειδικά στο «Κάψιμο της Άγνα-ντας». Οι πληροφορίες του είναι μοναδικές και πολύτιμες. Αφιέρωση στην Επανάσταση του ’21 δεν είναι δυνατόν…