Στην Αθήνα Αττικής, σήμερα 27 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30, στον χώρο των γραφείων της Αδελφότητας επί της οδού Σοφοκλέους αρ. 33-5ος Όροφος, συνήλθε μετά από νόμιμη πρόσκληση η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Σωματείου με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ»

Αφού η προσέλευση των μελών ολοκληρώθηκε το προεδρείο κήρυξε την έναρξή της συνέλευσης, με θέματα:

1) Διοικητικός απολογισμός έτους 2021

2) Πρόγραμμα δράσης

3) Οικονομικός απολογισμός 2021

4) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

5) Έκθεση πεπραγμένων

6) Εισηγήσεις – προτάσεις

Θέμα 1ο: Διοικητικός Απολογισμός έτους 2021

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Αδελφότητας ΚΩΣΤΑΣ Ευάγγελος, ο οποίος διάβασε τον διοικητικό απολογισμό για την παρελθούσα θητεία:

Για τον διοικητικό απολογισμό, παρατίθενται τα ακόλουθα:

« Το προηγούμενο έτος 2021 , ο σύλλογός μας προέβη σε:

 • Δημιουργία Λογαριασμού της Αδελφότητας στο INSTAGRAM.
 • Ζωντανό διαδικτυακό αντάμωμα μέσω Facebook.
 • Συμμετοχή στη Διαδυκτιακη Πίτα Του Ηπειρώτη, μια εκδήλωση της Π.Σ.Ε
 • Κινητοποίηση για την άμεση εθελοντική αιμοδοσία και αιμοπεταλίων στον συγχωριανό μας Αριστοτέλη Παντ. Τούμπουρο.
 • Ανανέωση και επαναλειτουργία του Site της Αδελφότητας. (www.agnanta.com.gr).
 • Εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με την απογραφή των Αγναντιτών.
 • Αρχαιρεσίες, εκλογή νέου Δ.Σ.
 • Αθλητικές και πολιτιστικές Εκδηλώσεις τον Αύγουστο του 2021 στην Άγναντα.
 • Σύνταξη, κυκλοφορία και αποστολή των υπ’αρίθμ 214-215-216 & 217 φύλλων της εφημερίδας “ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ”

Θέμα 2ο: Πρόγραμμα Δράσης

Η αδελφότητα για το νέο έτος προτίθεται να διατηρήσει τις σταθερές δράσεις και τις εκδηλώσεις της ως έχουν και να επεκταθεί στην διοργάνωση νέων, που τυχόν θα προκύψουν από τις τεκμηριωμένες προτάσεις των μελών και του Δ.Σ. της που θα συζητηθούν παρακάτω.

Ο κύριος πυλώνας δράσης μας κινείται γύρω από την έκδοση της εφημερίδας, τις καλοκαιρινές αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο χωριό καθώς και την κοπή πίτας με τον ετήσιο χορό μας. Επίσης κάθε χρόνο προκύπτουν και νέες δράσεις ανάλογα με τις προτάσεις των μελών μας.

Θέμα 3ο: Οικονομικός Απολογισμός

Έπειτα, αφού ζήτησε και έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ο Ταμίας της Αδελφότητας ο Νάτσης Ανδρέας, έκανε τον ταμειακό απολογισμό για την παρελθούσα χρονιά:

Για τον ταμειακό απολογισμό, παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας:

ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ 2021
Συνδρομές μελών στη Τράπεζα2.041,00€
Συνδρομές μελών (Μπλοκάκια)1.455,00€
Έσοδα από Εκδηλώσεις- Χορηγίες600,00€
ΣΥΝΟΛΟ4.096,02€
Πίνακας Εσόδων Αδελφότητας Έτους 2021

ΕΞΟΔΑ

ΕΤΟΣ2021
Γραφείου(ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΝΦΙΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)787,42€
Έξοδα Εκδηλώσεων1.150,00€
Κοινόχρηστα352,00€
Έξοδα Εφημερίδας3.443,59€
ΣΥΝΟΛΟ5.733,01€
Πίνακας Εξόδων Αδελφότητας Έτους 2021

Θέμα 4ο: Έκθεση Ελεγκτική Επιτροπής

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, έδωσε τον λόγο στην Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ΚΩΣΤΑ Βασίλειο, ο οποίος διάβασε την έκθεση της επιτροπής που συμφωνεί απόλυτα με τα παραπάνω ποσά, σημειώνοντας ότι: «κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε εφαρμογή των προβλεπόμενων από τον νόμο και το καταστατικό διατάξεων. Κατά τον λογιστικό έλεγχο τα βιβλιάρια στην Εθνική Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχουν τα ποσά των 1094,18€ & 5043,23€ αντίστοιχα, με συνολικά ταμειακά υπόλοιπα 6137,43€. Κατόπιν όλων των ανωτέρω στοιχείων εξάγεται το συμπέρασμα, ότι οι δαπάνες έγιναν με υπευθυνότητα και σύνεση από το Διοικητικό Συμβούλιο και προτείνουμε την έγκριση των υποβαλλόμενων στην Γενική Συνέλευση της 27ης/11/2022, για την οικονομική χρήση από 1/01/2021 μέχρι και 31/12/2021. ».

Μετά ταύτα προτάθηκε η έγκριση του απολογισμού, ο οποίος ετέθη σε ανοιχτή ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

Θέμα 5ο: Έκθεση Πεπραγμένων

Αναλυτικά για το 2021 αποφασίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

 • Δημιουργία λογαριασμού Instagram: Αποφασίστηκε από το Δ.Σ., ύστερα από την λειτουργία λογαριασμού στο facebook, να δημιουργηθεί λογαριασμός στο Instagram με την ονομασία “my_agnanta”, με σκοπό να προβληθεί φωτογραφικά και εν γένει πολυμεσικά η ομορφιά του χωριού, η ιστορία του και οι παραδόσεις του με τα έθιμα του.
 • Ζωντανή ενημερωτική εκπομπή μέσω facebook: Αποφασίστηκε η πραγματοποίηση εκπομπών με μέλη του Δ.Σ., στην οποία θα μεταφέρονται τα νέα των συλλόγων, του χωριού και τυχόν ανακοινώσεις. Θα αναπτύσονται θέματα καθημερινότητας και προβλημάτων που επιζητούν την επίλυση τους. Γενικα ενα διαδικτυακό αντάμωμα των Αγναντιτών με επίκεντρο το χωριό. Η προσπάθεια έμεινε σε αυτή τη μία εκπομπή καθώς λόγω υποχρεώσεων των διοργανωτών δεν κατέστη δυνατόν να συνεχιστεί.
 • Ύστερα από κάλεσμα της Πανηπειρωτικής, η Αδελφότητα συμμετείχε στην διαδικτυακή εκδήλωση της Π.Σ.Ε, για την κοπή πίτας του Ηπειρώτη. Καταρτίστηκε κείμενο χαιρετισμού και ευχών για το 2021, το οποίο απεστάλη βιντεοσκοπημένο από τον αντιπρόεδρο της Αδελφότητας Χρήστο Λεμονιά στο γραφείο Τύπου της ΠΣΕ & συμπεριλήφθηκε στο επετειακό βίντεο της ανωτέρω εκδήλωσης.
 • Η Αδελφότητα στα πλαίσια των σκοπών δράσης της αποφάσισε να κινητοποιήσει Αγναντιτές και μη εθελοντές αιμοδότες καθώς και δότες αιμοπεταλίων, ώστε να υποστηρίξει τον συγχωριανό μας Αριστοτέλη Τούμπουρο του Πανταζή που είχε ανάγκη. Η αδελφότητα μέσω ανακοινώσεων στην εφημερίδα και τους λογαριασμού της στα social media καθώς και με προσωπική επαφή γνωστοποίησε την ανάγκη που υπήρχε για αίμα και αιμοπετάλια.
 • Η αδελφότητα πρωτοπόρα στο είδος της, από τα τέλη της δεκαετίας του 2000 είχε προχωρήσει στην κατασκευή ιστοσελίδας. Με βιάση αυτήν την ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της προχωρήσαμε τον Μάιο του 2021, στον εκσυγχρονισμό με νέα μορφή και με πλούσιο περιεχόμενο, το οποίο συνεχώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται. Την ανανέωση αυτή την υποδείχτηκαν με ενθουσιασμό οι αγναντίτες, καθώς πλέον μπορούν να ενημερώνονται για διάφορα θέματα σχετικά με την Άγναντα. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας οι αριθμοί που αποτυπώνονται στην ιστοσελίδα είναι οι εξής: 70 άρθρα – 3.610 νέοι χρήστες – μέσος χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα αγγίζει τα δυο (2) λεπτά, ενώ την ιστοσελίδα μας επισκέφθηκαν χρήστες από πολλές χώρες του κόσμου όπως είναι η Ελλάδα, η Γερμανία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ολλανδία, η Κύπρος, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Βουλγαρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ελβετία, η Αυστρία, η Κίνα, η Δανία, η Πολωνία, η Εσθονία, η Τουρκία κ.α.
 • Από τον Ιούνιο και ως το τέλος της χρονιάς η Αδελφότητα επιδόθηκε σε μια εκστρατεία ενημέρωσης γύρω από την απογραφή. Με άρθρα στο site και την εφημερίδα και με προσωπικές επαφές των μελών του Δ.Σ. με Αγναντίτες, αλλά και σε συνεργασία με την απογραφέα Όλγα Καρύδη, έγινε προσπάθεια προσέλκυσης για απογραφή στο χωριό. Από το Νοέμβριο του ’21 ως και την αρχή του 2022 πραγματοποιήθηκε η δεκαετής απογραφή πληθυσμού, που διαδέχθηκε αυτή των κτιρίων.
 • Τον Αύγουστο του 2021 πραγματοποιήθηκαν οι ετήσιες εκδηλώσεις της Αδελφότητας στο χωριό. Οι συμμετέχοντες και αυτή τη χρονιά ήταν αρκετοί με επίκεντρο τα παιδιά. Μια εβδομάδα αθλητικών δραστηριοτήτων αλλά και πολιτιστικών δράσεων είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρίσκονταν εκείνη την περίοδο στο χωριό. Πρωτάθλημα 5χ5, βάλει γυναικών-, ιππασία, survivor night στο TAC, θερινό σινεμά σύνθεσαν το ολοκληρωμένο πρόγραμμα μας για το καλοκαίρι του 2021.
 • 14 Νοέμβριου 2021: Οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες της Aδελφότητας, στα γραφεία επί της οδού Σοφοκλέους 33 Αθήνα , 5ο όροφο. Ύστερα από μια περίοδο απαγορευτικών, που δεν μπορούσαν να γένουν αρχαιρεσίες, λόγω κόβιντ, οργανώσαμε την ετήσια εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση της Αδελφ;oτητας, όπου εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ., το οποίο μέχρι και σήμερα είναι στη διοίκηση της Αδελφότητας.
 • Εφημερίδα: Η συντακτική Ομάδα της Αδελφότητας συγκέντρωσε το απαιτούμενο υλικό για τα προς έκδοση φύλλα της, δηλαδή το 214 έως 217, για το 2021. Η ύλη πλούσια σε θεματολογία κίνησε το ενδιαφέρον των αναγνωστών, αυξάνοντας τους συνδρομητές της. Η εφημερίδα αποτελεί το κύριο μέσο επικοινωνίας όλων των Αγναντιτών καθώς μεταφέρει τα νέα του χωρίου εντός και εκτός Ελλάδος.

Θέμα 6ο: Συζήτηση Προτάσεων μελών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έκανε τις δικές του προτάσεις σχετικά με τις δράσεις του 2023 και έδωσε το λόγο στα παρευρισκόμενα μέλη, ώστε με τη σειρά τους να προτείνουν νέες δράσεις και παρεμβάσεις της Αδελφότητας το επόμενο έτος.

Κατά την διάρκεια της Συνέλευσης ακούστηκαν διάφορες προτάσεις, οι οποίες συζητήθηκαν διεξοδικά για να διερευνηθεί η πιθανότητα υλοποίησης κάποιων από αυτές.

Από τις προτάσεις ξεχώρισαν αυτές:

α) της πιθανότητας πραγματοποίησης του ετήσιου χορού της Αδελφότητας σε συνδυασμό με την κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ύστερα από συζήτηση εξήχθη η απόφαση της πραγματοποίησης του χορού το μήνα Φεβρουάριο σε χώρο που θα αποφασιστεί από τα μέλη του Δ.Σ. κατόπιν συνεννοήσεως.

β) την οργάνωση εκδρομής, είτε στο χωριό συνδυασμένη με κάποια εκδήλωση (π.χ. απόκριες), είτε σε άλλο προορισμό σε ορισμένη ημερομηνία. Από τη συζήτηση προέκυψε η θετική στάση των παρευρισκόμενων στην ανωτέρω πρόταση καθώς και στο παρελθόν υπήρξε ενδιαφέρον και πραγματοποιήθηκαν εκδρομές με επιτυχία.

γ) την συνέχιση της συνεργασίας της Αδελφότητας με τους συλλόγους του χωριού και την Αδελφότητα Ιωαννίνων σε κοινές δράσεις (συνδιοργάνωση διάφορων πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων). Ομόφωνη ήταν η συμφωνία των μελών στην πρόταση για συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ των συλλόγων για τον κοινό σκοπό.

δ) την συνέχιση των καλοκαιρινών εκδηλώσεων της Αδελφότητας στο χωριό. Κάτι που όπως φαίνεται δεν θα σταματήσει να συμβαίνει καθόσον είμαστε όλοι πεπεισμένοι για το πόσο ευεργετικά λειτουργούν αυτές στις παιδικές ηλικίες και στην δημιουργία δεσμών με το τόπο μας.

ε) ανάδειξη ιστορικών σημείων (τόπων-χώρων-μνημείων και κτιρίων) του χωριού μέσω σήμανσης και την πραγματοποίηση εξωραϊστικών έργων. Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν την ανάγκη σήμανσης διαφόρων σημείων ενδιαφέροντος του χωριού ώστε να αναδειχθούν και να γίνουν γνωστά τα ιστορικά στοιχεία στους επισκέπτες του χωριού καθώς και την ανέγερση κτιστού τοιχίου καλωσορίσματος στο χωριό.

στ) επίσης προτάθηκε η διακοπή της τηλεφωνικής γραμμής των γραφείων της Αδελφότητας καθώς και η αλλαγή του λογαριασμού καταθέσεων και η μεταφορά των χρημάτων σε λογαριασμό, που θα έχει την επωνυμία της Αδελφότητας. Από την συζήτηση προέκυψε συμφωνία από τη μία για τη διακοπή της τηλεφωνικής σύνδεσης, καθώς σπανίως χρησιμοποιείται το τηλέφωνο και θα απαλλάξει την Αδελφότητα από ένα έξοδο άνω των 200,00 ευρώ ετησίως και από την άλλη τη μεταφορά του ταμείου της Αδελφότητας σε νέο λογαριασμό και την δημιουργία e-banking για την καλύτερη διαχείριση των χρημάτων.

ζ) Την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος των Αγναντιτών με την εθελοντική αιμοδοσία των μελών μας. Από τη συζήτηση προέκυψε η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας τέτοιας τράπεζας οπότε όλοι συμφώνησαν να ενισχυθεί με εθεοντική αιμοδοσία των μελών μας.

Μετά ταύτα στις 13:45 κηρύχθηκε το πέρας της Συνελεύσεως.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κώστας Β. Ευάγγελος Φίλος Λ. Γεώργιος

Το σχόλιο σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *