Στην Αθήνα Αττικής, σήμερα 14 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30, στον χώρο των γραφείων της Αδελφότητας επί της οδού Σοφοκλέους αρ. 33-5ος Όροφος, συνήλθε μετά από νόμιμη πρόσκληση και ύστερα από την λήξη της παράτασης που είχαν λάβει τα όργανα διοίκησhς Σωματείων, δυνάμει του αρ. 90 του ν. 4790/2021 (Α’48) έως 31/10/2021 για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου του Κορονοϊού covid-19, η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Σωματείου με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ».

Η συνέλευση εξέλεξε Προεδρείο και μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, τους:

Βρόντο Κωνσταντίνο του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο Γενικής Συνέλευσης
Κώστα Ελένη του Βασιλείου, Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης και
Κώστα Κωνσταντίνο του Βασιλείου, Πρόεδρο Εφορευτικής Επιτροπής
Παππά Ξανθή του Ευστρατίου, Μέλος Εφορευτικής Επιτροπής
Αηδόνη Σπυριδούλα του Βασιλείου, Μέλος Εφορευτικής Επιτροπής
Το Προεδρείο, αφού διαπίστωσε την απαρτία της Συνέλευσης, κήρυξε την έναρξή της, με θέματα:

 • Απολογισμός του έτους 2020 και απαλλαγή μελών προηγούμενου Δ.Σ.
 • Προτάσεις μελών για νέες δράσεις.
 • Εκλογές για τη συγκρότηση νέου Δ.Σ.

Θέμα 1ο: Απολογισμός

Μετά ταύτα και αφού ζήτησε και έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, ο απερχόμενος Πρόεδρος της Αδελφότητας ΚΩΣΤΑΣ Ευάγγελος, διάβασε τον διοικητικό απολογισμό για την παρελθούσα θητεία:

Για τον διοικητικό απολογισμό, παρατίθενται τα ακόλουθα:

« Το προηγούμενο έτος 2020 , ο σύλλογός μας προέβη σε:

 • Συνδιοργάνωση με την Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών και τον Ηπειρώτικο Σύλλογο Ηλιούπολης παρουσίασης βιβλίου με τίτλο «Τραγουδώντας την ξενιτιά» του Χρίστου Τούμπουρου
 • Εκδήλωση- Κοπή Πίτας στο κέντρο “Αγρίμια”
 • Αθλητικές και πολιτιστικές Εκδηλώσεις τον Αύγουστο του 2020 στην Άγναντα
 • Σύνταξη, κυκλοφορία και αποστολή των υπ’αρίθμ 210-211-212 & 213 φύλλων της εφημερίδας “ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ”

Έπειτα, αφού ζήτησε και έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ο απερχόμενος Ταμίας της Αδελφότητας ο Νάτσης Ανδρέας, έκανε τον ταμειακό απολογισμό για την παρελθούσα χρονιά:
Για τον ταμειακό απολογισμό, παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας:

ΕΣΟΔΑ

 ΕΤΟΣ2020
Συνδρομές μελών στη Τράπεζα3.505,00€
Συνδρομές μελών (Μπλοκάκια)2.264,00€
Έσοδα από Εκδηλώσεις971,00€
ΣΥΝΟΛΟ6.745,00€

ΕΞΟΔΑ

ΕΤΟΣ2020
Γραφείου(ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΝΦΙΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)538,80€
Έξοδα Λογιστή35,00€
Έξοδα Εκδηλώσεων788,51€
Κοινόχρηστα 480,00€
Έξοδα Εφημερίδας2.929,19€
ΣΥΝΟΛΟ4.771,50€

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

 2020
Τράπεζες1.813,50€
Μετρητά130,00€
ΣΥΝΟΛΟ1943,50€

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, έδωσε τον λόγο στην Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ΚΩΣΤΑ Βασίλειο, ο οποίος διάβασε την έκθεση της επιτροπής που συμφωνεί απόλυτα με τα παραπάνω ποσά, σημειώνοντας ότι: «κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε εφαρμογή των προβλεπόμενων από τον νόμο και το καταστατικό διατάξεων. Κατά τον λογιστικό έλεγχο τα βιβλιάρια στην Εθνική Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχουν τα ποσά των 1094,18€ & 7152,00€ αντίστοιχα, με συνολικά ταμειακά υπόλοιπα 8246,18€.Κατόπιν όλων των ανωτέρω στοιχείων εξάγεται το συμπέρασμα, ότι οι δαπάνες έγιναν με υπευθυνότητα και σύνεση από το Διοικητικό Συμβούλιο και προτείνουμε την έγκριση των υποβαλλόμενων στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 14ης/11/2021, για την οικονομική χρήση από 1/01/2020 μέχρι και 31/12/2020. ».

Μετά ταύτα προτάθηκε η έγκριση του απολογισμού και η απαλλαγή των μελών τού Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Η έγκριση του απολογισμού και το αίτημα απαλλαγής τών μελών τού Δ.Σ. ετέθη σε ανοιχτή ψηφοφορία και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα και τα δύο.

Θέμα 2ο: Συζήτηση Προτάσεων μελών.


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έδωσε το λόγο στα παρευρισκόμενα μέλη ώστε να προταθούν νέες δράσεις και παρεμβάσεις της Αδελφότητας το επόμενο έτος. Κατά την διάρκεια της Συνέλευσης ακούστηκαν διάφορες προτάσεις, οι οποίες συζητήθηκαν διεξοδικά για να διερευνηθεί η πιθανότητα υλοποίησης κάποιων από αυτές.

Από τις προτάσεις ξεχώρισαν αυτές:

 • α) της πιθανότητας ενοικίασης μόνιμου χώρου σε περιοχή με μεγάλο αριθμό Αγναντιτών ώστε να είναι ευκολότερη η πρόσβαση των συχωριανών μας στην αίθουσα της Αδελφότητας. Ύστερα από ρεαλιστική συζήτηση εξήχθη το συμπέρασμα πως είναι απαγορευτική μια τέτοια κίνηση από οικονομικής και μόνο απόψεως.
 • β) την εθελοντική εργασία και κινητοποίηση μελών για την οργάνωση εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της χρονιάς (χριστουγεννιάτικη γιορτή, χορευτικό, διάφορες δραστηριότητες) σε περιστασιακά ενοικιαζόμενη αίθουσα. Από τη συζήτηση προέκυψε η θετική στάση των παρευρισκόμενων στην ανωτέρω πρόταση.
 • γ) την παρέμβαση της αδελφότητας σε περιβαλλοντικά θέματα (υδροηλεκτρικά- ανεμογεννήτριες) που ίσως λάβουν χώρα στο χωριό, όποτε και αυτά συμβούν, ώστε να δηλωθεί η αντίρρηση της τοπικής κοινωνίας στην δημιουργία τέτοιων έργων στο φυσικό πλούτο του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής. Από την συζήτηση δηλώθηκε η επιθυμία να σταθούμε σαν Σύλλογος απέναντι σε κάθε τέτοια κίνηση με κάθε τρόπο.
 • δ) την συνέχιση των καλοκαιρινών εκδηλώσεων της Αδελφότητας στο χωριό. Κάτι που όπως φαίνεται δεν θα σταματήσει να συμβαίνει καθόσον είμαστε όλοι πεπεισμένοι για το πόσο ευεργετικά λειτουργούν αυτές στις παιδικές ηλικίες και στην δημιουργία δεσμών με το τόπο μας.
 • ε) ανάδειξη ιστορικών σημείων (τόπων-χώρων-μνημείων και κτιρίων) του χωριού μέσω σήμανσης. Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν την ανάγκη σήμανσης διαφόρων σημείων ενδιαφέροντος του χωριού ώστε να αναδειχθούν και να γίνουν γνωστά τα ιστορικά στοιχεία στους επισκέπτες του χωριού.

Θέμα 3ο: Εκλογές

Κατόπιν, ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη των μελών τού Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, με διετή θητεία.

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας οι:

 1. ΚΑΚΟΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 2. ΚΑΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 4. ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 5. ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
 6. ΝΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
 7. ΝΤΕΡΤΙΜΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
 8. ΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
 9. ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι:

 1. ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 2. ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 3. ΖΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Υποψήφιοι για την Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών Αθήνας οι:

 1. ΑΗΔΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
 2. ΚΑΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
 3. ΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 4. ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 5. ΦΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ

Υποψήφιοι για την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος οι:

 1. ΑΗΔΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
 2. ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
 3. ΦΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ

Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία. Στο τέλος της, η κάλπη αποσφραγίστηκε και αφού διαπιστώθηκε το απαραβίαστο αυτής, καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και έγινε η διαλογή αυτών, αφού αριθμήθηκαν και μονογράφησαν από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή την Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών Αθήνας και την ΠΑνηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος εκλέγονται με αλφαβητική σειρά οι:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Α. Τακτικά μέλη Δ.Σ.

 1. ΚΑΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 3. ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
 4. ΝΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
 5. ΝΤΕΡΤΙΜΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
 6. ΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
 7. ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Β. Αναπληρωματικά μέλη

 1. ΚΑΚΟΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 2. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Γ. Τακτικά μέλη Ελεγκτικής Επιτροπής

 1. ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 2. ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 3. ΖΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Δ. Αναπληρωματικά μέλη

ΚΑΝΕΙΣ

Ε. Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών Αθήνας

 1. ΑΗΔΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
 2. ΚΑΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
 3. ΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 4. ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

εκ του καταστατικού αντιπρόσωποι ορίζονται και τα τέσσερα (4) μέλη του προεδρείου του Δ.Σ., όπως θα προκύψει σε μεταγενέστερο χρόνο ύστερα από την συγκρότηση του σε σώμα.

ΣΤ. Αναπληρωματικά μέλη

ΦΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ

Ζ. Αντιπρόσωποι στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος

 1. ΑΗΔΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
 2. ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
 3. ΦΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ

Κατόπιν των ανωτέρω θα συγκληθεί σύμφωνα με το καταστατικό τού Συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάδειξη προεδρείου.

Μετά ταύτα στις 15:30 κηρύχθηκε το πέρας της Συνελεύσεως.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βρόντος Κων/νος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κώστα Ελένη

Το σχόλιο σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *