Τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης, στην πλατεία «Αγίου Γεωργίου» στον οικισμό Αγνάντων,
ήτοι: μίας θέσης ΑΜΕΑ, μίας θέσης ΤΑΞΙ, μίας θέσης Λεωφορείου, τριών θέσεων για δίκυκλα
και στον υπόλοιπο χώρο, καθορισμό θέσεων για Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα και την κατάργηση της θέσης στάθμευσης ΤΑΞΙ, παραπλεύρως της ταβέρνας «ΜΕΡΑΚΛΗΣ», καθώς και την απαγόρευση της στάθμευσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων στο χώρο αυτό, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Τ.Κ. Αγνάντων Κώστα Παππά.


Στο Βουργαρέλι στις 19 Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων συζητήθηκε μεταξύ άλλων και η από 17 Απριλίου 2022 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγνάντων Κώστα Παππά περί καθορισμού θέσεων στάθμευσης στην πλατεία «Αγίου Γεωργίου» στον οικισμό Αγνάντων.


Αναλυτικά στην εισήγηση του ο Πρόεδρος αναφέρει:
«Ως Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγνάντων, εισηγούμαι το ανωτέρω θέμα με τα εξής: Έχει
ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του χώρου, ανατολικά της πλατείας Αγνάντων, στον συνοικισμό Αγίου
Γεωργίου και είναι χρήσιμο να καθορίσουμε στον χώρο αυτό μια(1) θέση στάθμευσης ΤΑΞΙ, μια(1) θέση
στάθμευσης ΑΜΕΑ και στον εναπομείνοντα χώρο, θέσεις στάθμευσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων.
Επίσης, προκειμένου να μην υπάρχει άναρχη στάθμευση αυτοκινήτων, στον δρόμο από το καφενείο
του Δημητρίου Κώστα μέχρι τις κοινοτικές βρύσες και δεκαπέντε μέτρα μετά περίπου, πιο κάτω από τις
βρύσες, να καθορισθεί χώρος στάθμευσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος αφού έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι αφού εξέθεσαν τις απόψεις τους κλήθηκαν να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπ’ όψιν:
α. Την από 17.04.2022 αίτηση του Προέδρου της Τ.Κ. Αγνάντων
β. Το άρθρ. 79 και 82 του Ν. 3463/06
γ.Την εισήγηση του Προέδρου και τις σχετικές διατάξεις
δ. Τις με αριθμ. πρωτ. 18318/13.03.2020, 40/20930/31.3.2020, 33282/29.05.2020 και
60249/22.09.2020, 426/77233/13.11.2020, 1293/08.01.2021, 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του
Υπ. Εσ. & την Δ1α/Γ.Π.οικ.20354/09.04.2022/ΦΕΚ 1724/Β/09.04.2022.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει:

  1. Τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης, στην πλατεία «Αγίου Γεωργίου» στον οικισμό Αγνάντων,
    ήτοι: μίας θέσης ΑΜΕΑ, μίας θέσης ΤΑΞΙ, μίας θέσης Λεωφορείου, τριών θέσεων για δίκυκλα
    και στον υπόλοιπο χώρο, καθορισμό θέσεων για Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα.
  2. Την κατάργηση της θέσης στάθμευσης ΤΑΞΙ, παραπλεύρως της ταβέρνας «ΜΕΡΑΚΛΗΣ»,
    καθώς και την απαγόρευση της στάθμευσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων στο χώρο αυτό.

Το σχόλιο σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *